Prowadzenie sesji psychoterapii oraz konsultacji psychologicznych dla osób wskazanych przez MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.63.U.2021
Data podpisania 17.05.2021
Przedmiot zamówienia: Realizacja usługi polegającej na prowadzeniu sesji psychoterapii oraz konsultacji psychologicznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach projektu ,,Kręgi na wodzie, widzę, rozumiem, działam".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Karina Drewczyńska ,,Kolektyw Terapeutyczny'' z siedzibą ul. Cumowników 17/1, 81-517 Gdynia
Wartość zamówienia: do kwoty 13 500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Sinacka- Kubik
Nr telefonu: 586630335
E-mail: e.sinacka-kubik@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 17.05.2021
Data udostępnienia informacji: 24.06.2021