Prowadzenie sesji psychoterapii dla klientów wskazanych przez MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.3.U.2021
Data podpisania 12.01.2021
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej skierowanej do osób z podwójną diagnozą tj. uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych oraz deficytem w zakresie funkcjonowania psychicznego wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w okresie 12.01.2021 - 31.12.2021r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Arleta Zielonka z siedzibą ul. Słonecznikowa 7, 81-589 Gdynia
Wartość zamówienia: do kwoty 31 790,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Edyta Sinacka- Kubik
Nr telefonu: 586630335
E-mail: e.sinacka-kubik@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 12.01.2021
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021