Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z placówek MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.6/2021
Data podpisania 25.03.2021
Przedmiot zamówienia: Usługi dotyczace odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pojemników na terenie placówek podlegających MOPS w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Clean- Bud Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska , 81-506 Gdynia ul. Halicka 10
Wartość zamówienia: do kwoty 13 120,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 586259355
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 27.04.2021