Naprawa urządzenia typu HYDROFOR w budynku przy ul. Gen. Maczka 1

Numer umowy MOPS.44.U.2021
Data podpisania 06.04.2021
Przedmiot zamówienia: Naprawa urządzenia typu HYDROFOR w budynku przy ul. Gen. Maczka 1.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Usługi Budowlano - Instalacyjne Jan Mejer , 81-172 Gdynia ul. Kampinowska 4a/2
Wartość zamówienia: 5 127,87 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 586259351
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 06.04.2021
Data udostępnienia informacji: 27.04.2021