Dostawa środków ochrony osobistej do MOPS w Gdyni cz. 1

Numer umowy MOPS.DZP.324.3.1/2021
Data podpisania 11.01.2021
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z podziałem na 3 części - cz. 1 - Maseczki
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Leon Kajfasz. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe ,,ADRIANNO DAMIANII'' z siedzibą przy ul. Na Wzgórzach 27, 34-116 Bachowice
Wartość zamówienia: do kwoty 52 369,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 586259355
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 11.01.2021
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021