Dostawa mebli biurowych orza krzeseł na potrzeby MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.17/2021
Data podpisania 28.04.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych oraz krzeseł na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: DRZEWIARZ - BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie przy ul. Kardynała wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
Wartość zamówienia: do kwoty 43 591,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Patrycja Pranszke
Nr telefonu: 586259373
E-mail: p.pranszke@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 28.04.2021
Data udostępnienia informacji: 24.06.2021