Dostawa jednorazowych rękawiczek do MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.2/2021
Data podpisania 22.01.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa jednorazowych rękawiczek lateksowych, bezpudrowych, winylowych bezpudrowych, nitrylowych bezpudrowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Alicja Peplińska MERKURY z siedzibą przy ul. Puckiej 28, 81-036 Gdynia
Wartość zamówienia: 31 060,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 586259355
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 22.01.2021
Data udostępnienia informacji: 09.03.2021