Dostawa artykułów spożywczych do MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.1/2021
Data podpisania 12.01.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w okresie od dnia 12.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Firma MARIT Julita Laga, 84-107 Starzyński Dwór ul. Jana Karwasza 19
Wartość zamówienia: do kwoty 61 099,70 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak
Nr telefonu: 586259355
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 12.01.2021
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021