Dostawa artykułów biurowych i papierniczych do MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.2.3./2021
Data podpisania 29.01.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Franciszka Bronka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe Wespa Grzegorz Kozikowski z siedzibą przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1, 80-374 Gdańsk
Wartość zamówienia: do kwoty 62 556,74 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Wróblewska
Nr telefonu: 586259355
E-mail: p.wroblewska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 29.01.2021
Data udostępnienia informacji: 09.03.2021