Unieważnienie otwartego konkursu ofert na projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji (Oksywie)Prezydent Miasta Gdynia informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2020 r. z uwagi na fakt, że żadna ze złożonych w konkursie ofert nie spełniała kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 01.04.2020
Data udostępnienia informacji: 01.04.2020