prowadzenie w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 roku

Prezydent Miasta Gdyni
 
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 roku
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację:

1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadania: „Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni” w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)

2. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów na realizację zadania: „Prowadzenie dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej wraz z mediacją” w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 01.12.2020
Data udostępnienia informacji: 03.12.2020