Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezydent Miasta Gdyni na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3072/20/VIII/R z dnia 09.12.2020 r. przyznał dotację w kwocie 6500,00 zł dla Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! Z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 16/39, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000135274. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pod nazwą: „Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie dawnej Stoczni Gdynia”. Termin realizacji – do 31.12.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 10.12.2020
Data udostępnienia informacji: 17.12.2020