Umowa sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłowej dla MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.115.D.2020
Data podpisania 24.07.2020
Przedmiot zamówienia: Umowa sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o. 81-213 Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Wartość zamówienia: wg wystawianych faktur VAT
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Kot
Nr telefonu: 586259351
E-mail: k.kot@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 24.07.2020
Data udostępnienia informacji: 23.09.2020