Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom MOPS w Gdyni

Numer umowy MOPS.DZP.324.3.16/2020
Data podpisania 24.02.2020
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo- rekreacyjnych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz ich osobom towarzyszącym i dzieciom do lat 15.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: VanityStyle Sp. z o.o., 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 16/20
Wartość zamówienia: do kwoty 220 428,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zdzisława Urbanowicz
Nr telefonu: 58 625-93-41
E-mail: z.urbanowicz@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 24.02.2020
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020