Świadczenie usług elektronicznego całodobowego monitoringu i przyzywania pomocy dla osób starszych i z niepełnosprawnościami

Numer umowy MOPS.DZP.322.I/51./2020
Data podpisania 26.06.2020
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług elektronicznego całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania tzw. teleopieki.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 20/302 w Gdyni, 81-969 Gdynia
Wartość zamówienia: do kwoty 15 840,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Milena Borys
Nr telefonu: 586259378
E-mail: m.borys@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Chlebicka
Data wytworzenia informacji: 26.06.2020
Data udostępnienia informacji: 09.03.2021