w sprawie wycofania się miasta Gdyni z wprowadzenia sieci 5G

Data złożenia petycji: 23.01.2020
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  petycja w sprawie 5G - rozmiar: 2325kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 09.04.2020
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź ws. petycji - rozmiar: 28kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Czaja
Wprowadził informację: Małgorzata Czaja
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Czaja
Data wytworzenia informacji: 23.01.2020
Data udostępnienia informacji: 04.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2020 13:59 Aktualizacja treści Małgorzata Czaja
04.02.2020 10:27 Aktualizacja treści Małgorzata Czaja
04.02.2020 10:25 Dodanie informacji Małgorzata Czaja