Petycja w sprawie remontu "małego boiska" przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni

Data złożenia petycji: 11.03.2020
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Rada Rodziców 2019/20 przy Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni
Skan petycji: Plik pdf  scan petycji - rozmiar: 4998kb
Przewidywany termin zakończenia: 11.06.2020
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  Odpowiedź na petycję - rozmiar: 444kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Emilia Koniuszewska
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 22.04.2020
Data udostępnienia informacji: 22.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2020 18:47 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.05.2020 08:54 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.05.2020 08:53 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
23.04.2020 12:00 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
23.04.2020 09:23 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
22.04.2020 15:01 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska