Petycja w sprawie zamknięcia nadmorskich parkingów na czas pandemii

Data złożenia petycji: 20.04.2020
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  Petycja w sprawie zamknięcia nadmorskich parkingów na czas pandemii - rozmiar: 27kb
Termin ostatecznego załatwienia petycji: 03.06.2020
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  dot. petycji w sprawie zamknięcia parkingów nadmorskich na czas epidemii - rozmiar: 77kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Borzyszkowska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2020
Data udostępnienia informacji: 21.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2020 12:27 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
21.04.2020 11:31 Korekta Jolanta Borzyszkowska
21.04.2020 11:30 Korekta Jolanta Borzyszkowska