Petycja w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Chwarznieńskiej na wysokości bud. SM SENIOR w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138

Data złożenia petycji: 18.02.2020
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni
Skan petycji: Plik pdf  Skan petycji - rozmiar: 301kb
Przewidywany termin zakończenia: 26.02.2020
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  odpowiedź na petycję - rozmiar: 228kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2020
Data udostępnienia informacji: 26.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2020 10:53 Aktualizacja treści Elżbieta Guzińska
28.02.2020 08:43 Aktualizacja treści Elżbieta Guzińska
28.02.2020 08:43 Aktualizacja treści Elżbieta Guzińska
26.02.2020 15:05 Aktualizacja treści Elżbieta Guzińska