Petycja w sprawie płatnego parkowania w rejonie Placu Górnośląskiego

Data złożenia petycji: 10.01.2020
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Stowarzyszenie Nasze Orłowo
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Stowarzyszenie Nasze Orłowo
Skan petycji: Plik pdf  petycja w sprawie strefy płatnego parkowania w rejonie Placu Górnośląskiego - rozmiar: 3097kb
Przewidywany termin zakończenia: 02.03.2020
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  odpowiedź na petycję w sprawie SPP w rejonie placu Górnośląskiego - rozmiar: 53kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Borzyszkowska
Data wytworzenia informacji: 10.01.2020
Data udostępnienia informacji: 14.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2020 11:37 Korekta Jolanta Borzyszkowska
31.03.2020 15:58 Dodanie informacji Jolanta Borzyszkowska