Petycja w sprawie ogródków gastronomicznych w czasie pandemii

Data złożenia petycji: 05.05.2020
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję:
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  petycja w sprawie ogródków gastronomicznych w czasie pandemii - rozmiar: 33kb
Przewidywany termin zakończenia: 05.08.2020
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Borzyszkowska
Data wytworzenia informacji: 14.05.2020
Data udostępnienia informacji: 14.05.2020