Petycja w sprawie lepszej dostępności usług pocztowych dla osób z niepełnosprawnością

Data złożenia petycji: 22.02.2020
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: osoby z niepełnosprawnością
Skan petycji: Plik doc  Treść petycji - rozmiar: 32kb
Przewidywany termin zakończenia: 03.04.2020
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Plik pdf  odpowiedź na petycję - rozmiar: 454kb
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 05.03.2020
Data udostępnienia informacji: 05.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2020 08:28 Zmiana załącznika Agnieszka Wawrzyniak
20.04.2020 09:44 Aktualizacja treści Agnieszka Wawrzyniak