Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EUR na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EUR na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt

Zamówienie współfinansowane będzie z projektu: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, umowa nr: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer projektu WDA-RPPM02.03.00-22-001/16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Magdalena Wanta
Data wytworzenia informacji: 05.02.2020
Data udostępnienia informacji: 05.02.2020