Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Lokalnych Systemów Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2118/PK/103-w/2020
Data podpisania 14.10.2020
Przedmiot zamówienia: Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Lokalnych Systemów Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Miasto na Prawach Powiatu - Urząd Miasta Gdyni (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
Wykonawca: Łukasz Krause, MEDIAS-SYSTEM ul, Gniewska 21, box 53, 81-048 Gdynia
Wartość zamówienia: 88338,60 PLN -brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zdzisław Kobyliński
Nr telefonu: 58 660-22-45
E-mail: wzkiol@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: Wojciech Moraczyński
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Moraczyński
Data wytworzenia informacji: 15.10.2020
Data udostępnienia informacji: 15.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2020 09:37 Dodanie informacji Wojciech Moraczyński