Zaprojektowanie i zrealizowanie strony internetowej Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Ciapkowo"

Numer umowy KB/690/RO/56-W/2020
Data podpisania 06.11.2020
Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania i wykonania strony internetowej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Ciapkowo" wraz z przeszkoleniem użytkownika o zasadach obsługi systemu CMS
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Bartosz Manicki ProjectUp
ul. Śląska 35-37
81-310 Gdynia
Wartość zamówienia: 16 359,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Orzoł
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: j.orzol@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 06.11.2020
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020