Zaprojektowanie i zrealizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat kultury posiadania psa w mieście pn."Pies w Wielkim Mieście"

Numer umowy KB/664/RO/55-W/2020
Data podpisania 15.10.2020
Przedmiot zamówienia: Usługa zaprojektowania i zrealizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat kultury posiadania psa w mieście pn."Pies w Wielkim Mieście"
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: AVOCADO Grupa Reklamowa Rudzińska-Młynarska Sp.j.
ul. Św. Wojciecha 7 lok. 30
81-347 Gdynia
Wartość zamówienia: 15 042,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Orzoł
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: j.orzol@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 15.10.2020
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020