Zamówienie nasion na nagrody w konkursie "Zapraszamy ptaki do Gdyni"

Numer umowy KB/205/RO/14-W/2020
Data podpisania 10.03.2020
Przedmiot zamówienia: 20 szt. zestawów nasion ziół
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Semini Sp. z o. o. ul. Miechowska 34 54-032 Wrocław
Wartość zamówienia: 700 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 18.03.2020
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020