Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do PSZOK Ekodolina Sp. z o.o.

Numer umowy KB/593/RO/39-W/2020
Data podpisania 01.10.2020
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do PSZOK Ekodolina Sp. z o.o.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: EKO DOLINA Sp. z o.o.
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
Wartość zamówienia: 511 078,38 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Bartosz Frankowski
Nr telefonu: 58 668-84-80
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 01.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020