Wykonanie i zakup toreb ekologicznych do przeprowadzenia akcji upowszechniania rozwiązań ekologicznych w dzielnicy Gdynia Kamienna Góra

Numer umowy KB/542/RO/37-W/2020
Data podpisania 25.08.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i zakup toreb ekologicznych do przeprowadzenia akcji upowszechniania rozwiązań ekologicznych w dzielnicy Gdynia Kamienna Góra
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: „MIROPAK” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Adam Noetzel
ul. Chopina 7a
84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 3 995,78 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Orzoł
Nr telefonu: 58 668-84-88
E-mail: j.orzol@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 25.08.2020
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020