Wydruk materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii "Wyrzucam.to" oraz "Pies w Wielkim Mieście" - tablice PCV

Numer umowy KB/145/RO/8-W/2020
Data podpisania 02.03.2020
Przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii "Wyrzucam.to" oraz "Pies w Wielkim Mieście" - tablice PCV
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: VIPRO s.c.
al. Grunwaldzka 208A
80-266 Gdańsk
Wartość zamówienia: 14 698,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 01.04.2020
Data udostępnienia informacji: 01.04.2020