Wydruk materiałów na potrzeby kampanii "Wyrzucam.to" - ulotki i naklejki na kosze

Numer umowy KB/144/RO/7-W/2020
Data podpisania 17.02.2020
Przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów na potrzeby kampanii "Wyrzucam.to" - ulotki i naklejki na kosze
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Drukarnia ELFAX sp. z o.o.
ul. Płk. Stanisława Dąbka 308
81-198 Pogórze
Wartość zamówienia: 7 134,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 01.04.2020
Data udostępnienia informacji: 01.04.2020