Wydruk bloczków biurowych w związku z promocją akcji "Zapraszamy Ptaki do Gdyni"

Numer umowy KB/509/RO/34-W/2020
Data podpisania 06.08.2020
Przedmiot zamówienia: Wydruk 3 wzorów bloczków biurowych w łącznej ilości 900 szt. w związku z promocją akcji "Zapraszamy Ptaki do Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: VIPRO s.c.
al. Grunwaldzka 208A
80-266 Gdańsk
Wartość zamówienia: 1 672,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 06.08.2020
Data udostępnienia informacji: 28.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2020 12:44 Dodanie informacji Anna Bubel