Udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta gdyni w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.220 r.

Numer umowy KB/94/RO/4-W/2020
Data podpisania 14.01.2020
Przedmiot zamówienia: Udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim, egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta gdyni w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.220 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Michal Michalski, 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 6/2
Wartość zamówienia: 60 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Strzelczyńska
Nr telefonu: 58 668-84-82
E-mail: b.strzelczynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 28.02.2020
Data udostępnienia informacji: 28.02.2020