realizacja „Wytycznych Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Numer umowy KB/300/RO/20-W/2020
Data podpisania 04.05.2020
Przedmiot zamówienia: realizacja „Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Firma Prywatna Wielobranżowa "STACHTRANS" Stanisław Milewczyk
ul. Oliwska 48
84-208 Kielno
Wartość zamówienia: 18 300 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Bartosz Frankowski
Nr telefonu: 58 668-80-00
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 04.05.2020
Data udostępnienia informacji: 16.06.2020