Przeprowadzenie zmian na stronie internetowej kampanii edukacyjnej "Wyrzucam.to"

Numer umowy KB/717/RO/58-W/2020
Data podpisania 12.11.2020
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zmian na stronie internetowej kampanii edukacyjnej "Wyrzucam.to"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Procod Tomasz Nowakowski
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lik. 29
50-078 Wrocław
Wartość zamówienia: 1 722,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 12.11.2020
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020