Obsługa akcji "Sprzątanie Gdyni 2020" w zakresie odbioru odpadów

Numer umowy KB/589/RO/38-W/2020
Data podpisania 17.09.2020
Przedmiot zamówienia: Obsługa akcji "Sprzątanie Gdyni 2020" w zakresie odbioru odpadów.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.
ul. Towarowa 20A
10-417 Olsztyn
Wartość zamówienia: 3 456,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Bubel
Nr telefonu: 58 668-84-76
E-mail: a.bubel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 28.09.2020