Montaż 11 piesuarów

Numer umowy KB/490/RO/30-W/2020
Data podpisania 16.07.2020
Przedmiot zamówienia: Przygotowaniu podłoża zgodnie z Projektem Robót Budowlanych stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy w celu przygotowania gruntu we wskazanych lokalizacjach oraz posadowieniu i montażu 11 kompletów piesuarów, składających się z betonowego słupka typu Dunaj, kosza na odchody i podajnika na woreczki biodegradowalne każdy.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Andrzej Gliniecki, 81-589 Gdynia, ul. Mietowa 3G/9
Wartość zamówienia: 5500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Strzelczyńska
Nr telefonu: 58 668-84-82
E-mail: b.strzelczynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2020
Data udostępnienia informacji: 28.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2020 12:56 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
28.09.2020 12:55 Dodanie informacji Barbara Strzelczyńska