Konserwacja wieży dla jerzyków

Numer umowy KB/158/RO/11-W/2020
Data podpisania 24.02.2020
Przedmiot zamówienia: Konserwacja i renowacja gdyńskiej wieży dla jerzyków
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Renatura Paweł Grygoruk
ul. Stanisławy Fleszarowej – Muskat 25/8
81-589 Gdynia
Wartość zamówienia: 1 320 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 28.02.2020
Data udostępnienia informacji: 28.02.2020