Wykonanie mobilnych gier dla dzieci

Numer umowy SK/2758/PF/6-W/2020
Data podpisania 08.12.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie 400 mobilnych gier dla dzieci
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Lilki Szpilki - Agnieszka Nowicka
Wartość zamówienia: 5000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 08.12.2020
Data udostępnienia informacji: 22.12.2020