Realizacja zwycięskiego projektu BO2019 „Stół sąsiedzki na odnowionym odcinku ul. Abrahama (...)”

Numer umowy KB/628/PF/4-W/2020
Data podpisania 07.10.2020
Przedmiot zamówienia: Realizacja zwycięskiego projektu BO2019 ID: 2019/SRO/0004 „Stół sąsiedzki na odnowionym odcinku ul. Abrahama (od ul. 10 lutego do ul. Stefana Batorego)”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Michał Kuśnierz SMILE REPREZENT
Wartość zamówienia: 10000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Malina Marchel
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: m.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Malina Marchel
Data wytworzenia informacji: 07.10.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2021