Realizacja projektu BO2019 „Kurs kaligrafii i odręcznego pisania dla dzieci od 10 roku życia”

Numer umowy KB/631/PF/5-W/2020
Data podpisania 14.10.2020
Przedmiot zamówienia: Realizacja zwycięskiego projektu BO2019 ID: 2019/ORL/0007 „Kurs kaligrafii i odręcznego pisania dla dzieci od 10 roku życia”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: KOMPAS EDUKACYJNY Tatiana Nowakowska - Szota
Wartość zamówienia: 8400 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Malina Marchel
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: m.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Malina Marchel
Data wytworzenia informacji: 14.10.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2021