Realizacja projektu BO2019 „Cotygodniowe zajęcia fitness dla mam i dzieci od stycznia”

Numer umowy KB/634/PF/6-W/2020
Data podpisania 14.10.2020
Przedmiot zamówienia: Realizacja zwycięskiego projektu BO2019 ID: 2019/OBL/0009 „Cotygodniowe zajęcia fitness dla mam i dzieci od stycznia”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Agencja Artystyczna ANARA Anna Ratke
Wartość zamówienia: 9430 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Malina Marchel
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: m.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Malina Marchel
Data wytworzenia informacji: 14.10.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2021