Produkcja filmów w ramach akcji "Małe Mikołaje, czyli razem rozkręcamy Święta!"

Numer umowy SK/2675/PF/33-W/2020
Data podpisania 27.11.2020
Przedmiot zamówienia: Produkcja filmów w ramach akcji "Małe Mikołaje, czyli razem rozkręcamy Święta!"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Promotion PL
Wartość zamówienia: 26 500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 27.11.2020
Data udostępnienia informacji: 22.12.2020