Produkcja filmików pt."Animacje Oli"

Numer umowy SK/1035/PF/14-W/2020
Data podpisania 08.06.2020
Przedmiot zamówienia: Produkcja ośmiu filmików pt."Animacje Oli"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Aleksandra Bańkowska
Wartość zamówienia: 1100 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 08.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020