Produkcja 2 minutowego filmu promującego Gdynię, ukazującego miasto oczami dzieci

Numer umowy SK/2632/PF/31-W/2020
Data podpisania 07.12.2020
Przedmiot zamówienia: Produkcja 2 minutowego filmu promującego Gdynię, ukazującego miasto oczami dzieci - jako miejsce przyjazne dla nich oraz rodzin
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Fundacja Teatru Komedii Valldal
Wartość zamówienia: 20000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Malina Marchel
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: m.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Malina Marchel
Data wytworzenia informacji: 07.12.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2021