Leśny spacer z przewodnikiem po Świętej Górze w Gdyni

Numer umowy SK/2394/PF/28-W/2020
Data podpisania 30.10.2020
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie leśnego spaceru z przewodnikiem po Świętej Górze w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Sound 8 Michał Pupel
Wartość zamówienia: 650 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Malina Marchel
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: m.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Malina Marchel
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 07.01.2021