Hosting domeny gdyniarodzinna.pl

Numer umowy SK/31/PF/1-W/2020
Data podpisania 13.01.2020
Przedmiot zamówienia: hosting domeny gdyniarodzinna.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Home.pl S.A.
Wartość zamówienia: 984 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Zelez-Richert
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: z.zelez-richert@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 13.01.2020
Data udostępnienia informacji: 18.02.2020