Artykuł pt. „Trudne rozmowy, trudne pytania, trudne tematy”

Numer umowy SK/2623/PF/30-W/2020
Data podpisania 21.12.2020
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i napisanie artykułu skierowanego do rodziców pt. „Trudne rozmowy, trudne pytania, trudne tematy” – o tym, jak rozmawiać z dzieckiem.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Sarzała Krzysztof Jerzy
Wartość zamówienia: 500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Malina Marchel
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: m.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Nawrocka
Wprowadził informację: Malina Marchel
Data wytworzenia informacji: 21.12.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2021