Współpraca przy organizacji konkursu Junior Biznes

Numer umowy SK/297/MP/5-W/2020
Data podpisania 17.02.2020
Przedmiot zamówienia: Współpraca przy organizacji konkursu Junior Biznes
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pomorska Fundacja Filmowa
Wartość zamówienia: 12 300,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Antkowiak
Nr telefonu: 58 668-20-16
E-mail: m.antkowiak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 02.03.2020
Data udostępnienia informacji: 02.03.2020