umowa na tablice wyborcze

Numer umowy SK/1103/SO/25-W/20
Data podpisania 15.06.2020
Przedmiot zamówienia: plakatowanie, zwiezienie tablic wyborczych w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na 28.06.2020 r. oraz 12.07.2020 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Kris-Trans z siedziba w Gdyni przy Dickmana 36/14
Wartość zamówienia: 15200
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Salamucha-Majewska
Nr telefonu: 58 668-86-28
E-mail: a.salamucha@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Data wytworzenia informacji: 21.07.2020
Data udostępnienia informacji: 21.07.2020